Transport idag innebär många saker

Denna del ska behandla ämnet transport. Eftersom detta är en mycket viktig del i samhället, måste det fungera och flyta på. Om det inte gör det så stannar mycket upp. Fabriker behöver sitt råmaterial, butiker och affärer behöver sina varor, samt att arbetsplatserna behöver få sin personal på plats för att fungera.

Transport innebär med andra ord att man förflyttar något (djur, varor av olika slag och personer) från en plats till en annan. Ordet härstammar från latin och betyder: Trans=Över och Portare=Att bära. Systemen som man använder sig av för att frakta på detta sätt kallas alltså för transportmedel. Det huvudsakliga syftet är också att förflytta sig på ett smidigt sätt en längre sträcka.

Transporter finns i flera olika varianter. Den absolut äldsta metoden är mänsklig transport. Precis som ordet antyder används här mänsklig muskelmassa som transportmedel. Man kan i detta fall räkna in att gå, springa och simma. Dock finns det förenklande sätt som tillkommit med utvecklingen. Så nu kan man även räkna cykel, inlines och dylikt till denna genre.

Efter mänsklig transport kommer djurdriven transport, som även denna har funnits väldigt länge. Detta transportsätt kan också kombineras med den mänskliga transporten, då man kan använda riddjur för att förflytta sig. Djurdrivna transporter innebär oftast dragna kärror eller slädar, men även bärande av ryttare eller packning av olika slag.

Dessa två var de absolut första transportmedel som infördes, men idag används många fler och som dessutom är mer huvudsakliga. Ett av de vanligaste är motorvägar, där bussar och lastbilar transporterar sitt gods. Men även bilar och taxibilar räknas in här.

Utöver dessa så kommer även självklart järnvägar med sina tåg, luften med alla typer av flygplan, vatten med olika typer av skepp, båtar och fartyg.

Det man tänker minst på som transportörer är nog ledningar, kablar och rymdfärjor. Men dessa transporterar vatten, olja, el och mycket annat, så därför räknas de som transportörer.

När man tittar på alla dessa aspekter, så kan man faktiskt förstå hur beroende människan idag är av alla dessa transportmedel. Samhället är till väldigt stor del uppbyggt på transporter.