Mopeder och motorcyklar

Både mopeder och motorcyklar är mycket populära fordon. Man kan enkelt förklara funktionen som att det är en cykel med en påmonterad motor. Ramen på själva cykeln är också mycket kraftigare för att klara större påfrestningar.

Den största skillnaden mellan moped och motorcykel är maxhastigheten, samt hur kraftig motor den har. En moped får idag inte framföras i en hastighet över 45 km/timme. Under 1950-talet utvecklades de första mopederna. Från början var det då en vanlig cykel som man monterade en påhängsmotor på. Mopeden hade dock en föregångare från 1920-talet. Det var en “lättviktare” som hade en motorkapacitet på 98 cc. Genom mopedens intåg delades de dock upp i två grupper; nämligen “lättviktare” och mopeder. Den nya lättviktaren höjdes nu vikten på och den fick väga 75 kg (innan var det max 45 kg).

Idag finns det i huvudsak två olika klasser för mopeder. En klass där mopeden får gå max i 30 km/timme och en för 45 km/timme. I regel är det de gamla modellerna från 60-90-tal som går lite långsammare. Dock är det många som trimmar dem. Om man då framför dem på allmän väg, utan att ha registrerat om den med dess nya hastighet, är det olagligt. När den trimmats är det även så att den oftast klassas om till lätt motorcykel. Man måste i dagens läge antingen inneha ett körkort för att framföra dessa, annars måste man ha ett förarbevis.

Vad har man för nytta av mopeder och motorcyklar?

I vissa länder använder man sig av både mopeder och motorcyklar till diverse leveranser, exempelvis pizza-bud. I Sverige är mest mopeder något som ungdomar använder som vanligt transportmedel. Det är ett bra sätt för dem att ta sig till och från skolan, till olika fritidsaktiviteter och dylikt. Dock måste man, för att få framföra en 45-moped, ha fyllt 16 år och inneha förarbevis.

Motorcyklar används både inom polis och bland privatpersoner. Fördelen med att använda sig av dessa transportmedel, framför allt då mopeden, är att det är mer ekonomiskt. Även miljön uppskattar mopeden mer än en bil, då de släpper ut mycket mindre avgaser och gifter.