Bussar – hjälper både människor och miljö

Bussar och kollektivtrafikens historia

Kollektivtrafikens historia startar redan 1905, då svenska spårvagnsföreningen bildades. Det dröjde dock fram till 1927 innan bussar och förortsbaneföretag kunde bli medlemmar i denna förening. Man ändrade sedan namnet på föreningen till Svenska Spårvagns, Buss och Förortsbaneförening. Detta var 1935 och den kallades kort och gott för SBFF. 1943 utvecklades detta ytterligare och bytte namn till Svenska Lokaltrafikföreningen (även kallat SLTF). Fram tills 1933 organiserades offentligägda lokaltrafikföretag inom denna förening. Samma år gick de operativa busstrafikföretagen över till Svenska Bussbranschens Riksförbund (även förkortat till BR). Svenska Lokaltrafikföreningen bytte namn år 2008 till Svensk Kollektivtrafik.

Bussens funktion i dagens samhälle

En buss är ett fordon som är konstruerat för att kunna föra många personer mellan deras olika destinationer. Även bussar har flera användningsområden, även om grundidén med bussar är den samma. Vissa bussar går i linje, vilket innebär att de åker samma rutt varje dag och stannar vid utsatta hållplatser på bestämda tider. Detta är ett alternativ för många vid pendling till och från arbete eller skola. Andra bussar kan hyras, för att arrangera bland annat nöjesresor. Vid arrangerade resor kan det ibland finnas erbjudande om paketpriser. Det kan innebära resa, mat, hotell eller dylikt.

Samåk och var rädd om miljön

Bussar är något som många nyttjar i dagens samhälle. Dels är det ett färdmedel för de som saknar körkort, men det kan även vara smidigt om man ska åka på längre resor. Det finns något idag som kallas för kollektivtrafik, vilket innebär att många människor kan åka kollektivt. Ur miljösynpunkt är detta en jättebra idé. Ju fler som åker buss, och låter bilen stå kvar hemma, desto mindre koldioxid och gifter från avgaser släpper man ut i luften. Många barn och ungdomar nyttjar denna funktion för att åka till och från skolan. Men även många vuxna använder sig av kollektivtrafiken till och från arbetet. Det sparar man både på miljön och på bensinpengarna genom att göra. Om alla tänker likadant, då kan alla gemensamt göra en stor förändring för miljön.